Definitieve berekening van toeslagjaar 2015

De Belastingdienst meldt dat medio juni Belastingdienst/Toeslagen start met het definitief berekenen van aanvragen over 2015.

Wijzigingen toeslagjaar 2015

Wijzigingen over toeslagjaar 2015 die vanaf 1 mei worden ingediend, leiden niet meer automatisch tot een nieuw voorschot 2015. In de meeste gevallen zullen deze wijzigingen worden meegenomen in de definitieve vaststelling voor 2015. Indien de wijziging ook betrekking heeft op toeslagjaar 2016, dan wordt deze wel automatisch opnieuw berekend.

Indieningstermijn voor aanvragen 2015

Toeslagen over 2015 kunnen worden aangevraagd tot 1 september 2016. Dit kan niet meer voor kinderopvangtoeslag, omdat deze binnen 3 maanden moet worden aangevraagd na de maand waarin het kind voor het eerst naar de opvang gaat.

Uitstel aangifte inkomstenbelasting

Wanneer er sprake is van uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting 2015, dan kan toeslag worden aangevraagd tot de datum waarop het uitstel afloopt.


Wet DBA is een feit

Het is zover, de VAR is nu echt verdwenen. De Wet DBA is vanaf 1 mei een feit. Het is nu niet meer mogelijk om een VAR aan te vragen. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen nu gebruikmaken van door de Belastingdienst goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten om zekerheid te krijgen over de zelfstandigheid van de opdrachtnemer.

Van VAR naar DBA-overeenkomsten

Vanaf 1 mei 2016 zijn afgegeven VAR-verklaringen niet meer geldig en moeten opdrachtgever en opdrachtnemer gebruik maken van eigen overeenkomsten of door de Belastingdienst goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten. Deze voorbeeldovereenkomsten geven zekerheid over de zelfstandigheid van de opdrachtnemer en voor maximaal vijf jaar vrijwaring van loonheffingen.

Gevolg Wet DBA

Een belangrijk gevolg van de Wet DBA is dat de controle weer vooral komt te liggen bij de Belastingdienst, die in het oog moet houden of conform de overeenkomst wordt gewerkt. Verder is de opdrachtgever medeverantwoordelijk voor de fiscale kwalificatie van de arbeidsrelatie die hij zelf mede vormgeeft, onder de VAR lag de verantwoordelijkheid nog (grotendeels) bij de opdrachtnemer.

Geen zekerheid over IB-gevolgen

De kwalificatie van een voorgelegde overeenkomst door de Belastingdienst zegt, net als de VAR, niets over de fiscale status van de opdrachtnemer voor de inkomstenbelasting. Een eventueel ondernemerschap van de opdrachtnemer en het van toepassing zijn van de fiscale ondernemersfaciliteiten wordt ‘los’ beoordeeld.