Check uw voorlopige aanslag 2016

Heeft u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting voor 2016 ontvangen van de Belastingdienst? Mogelijk bevat deze aanslag dan verkeerde teksten. Zo ja, dan ontvangt u binnenkort van de Belastingdienst een excuusbrief met extra informatie. Check in ieder geval de geschatte gegevens en bedragen.

De Belastingdienst meldt dat er per abuis verkeerde teksten op de voorlopige aanslag 2016 terecht zijn gekomen. Zo staat er mogelijk dat uw partner in 2016 de AOW-leeftijd bereikt, terwijl dat helemaal niet het geval is. Of dat u bent gescheiden in 2015, terwijl u in werkelijkheid gewoon getrouwd bent. U kunt deze teksten negeren. Er volgt geen nieuwe voorlopige aanslag 2016, zo meldt de Belastingdienst, omdat het bedrag op de aanslag wel correct is.

Mocht op uw voorlopige aanslag een verkeerde tekst staan, dan ontvangt u binnenkort van de Belastingdienst een excuusbrief met meer informatie. Check in ieder geval de geschatte gegevens op de voorlopige aanslag inkomstenbelasting voor 2016. Kloppen de bedragen niet, neem dan contact met ons op.

Wat verandert er in 2016?
Op 1 januari 2016 gaan nieuwe belastingregels in. Hierdoor kan uw inkomen hoger of lager worden. Dan is het misschien verstandig om een voorlopige aanslag aan te vragen, te wijzigen of stop te zetten.

Veranderingen voor 2016 die in het Belastingplan 2016 zijn voorgesteld, zijn al verwerkt in de voorlopige aanslag 2016 die u hebt ontvangen of binnenkort ontvangt. Deze veranderingen zijn nog afhankelijk van goedkeuring door de Eerste Kamer. Behandeling van het Belastingplan in de Eerste Kamer vindt half december plaats. Later die maand leest u of dit gevolgen heeft voor uw voorlopige aanslag.

Terug naar het nieuwsoverzicht