DBA geeft vooralsnog weinig zekerheid

In het kader van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) heeft de Belastingdienst voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd, maar daar is nogal wat op aan te merken. De zekerheid die deze overeenkomsten zouden geven bleek beperkt tot fiscale aspecten.

Onwettige bepalingen

Er werd al snel vastgesteld dat in een aantal van de door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten het risico van eventuele boeten en naheffingen tóch uitsluitend bij de opdrachtnemer werd gelegd. Wiebes moest dan ook begin februari 2016 uitleggen waarom er modelovereenkomsten waren goedgekeurd met ‘onwettige bepalingen’ (mondeling vragenuur van 9 februari 2016).

Beperkte beoordeling

De staatssecretaris stak zijn gebruikelijke verhaal af over de grote verbetering die het werken van modelovereenkomsten gaat opleveren, maar moest toegeven dat hij te makkelijk had toegezegd dat goedgekeurde overeenkomsten zouden worden gepubliceerd. De opmerking van Wiebes dat hij in zijn toezegging had aangegeven dat er alleen op de fiscale aspecten zou worden gelet, wordt terecht afgeschoten door de Kamer. Als je een voorbeeldovereenkomst goedkeurt en publiceert, verwacht toch niemand dat er slechts een beperkte beoordeling heeft plaatsgevonden?

Pas echte zekerheid eind 2016

De fouten zouden nu gecorrigeerd moeten zijn (Wiebes noemde op 9 februari 2016 een termijn van twee weken) maar dit zijn blijkbaar alleen de ‘bekende’ en duidelijke fouten. Wiebes geeft namelijk aan dat pas in het vierde kwartaal van 2016 een uitgebreide juridische toetsing zal plaatsvinden. Dat is inderdaad, zoals hij aangeeft, nog voordat de feitelijke handhaving begint, maar de vraag is dan hoe zzp’ers tot die tijd moeten gaan werken. Vanaf 1 mei 2016 bestaat de VAR niet meer en moet met overeenkomsten worden gewerkt (dit kunnen eigen overeenkomsten zijn of de goedgekeurde overeenkomsten). Als er enige twijfel bestaat over de overeenkomsten ‘van de Belastingdienst’ zullen zzp’ers het zekere voor het onzekere nemen en die voorlopig niet gebruiken. Het hele idee van de voorbeeldovereenkomsten – niet zelf puzzelen, lastenverlichting, en dergelijke – gaat dan op de schop. En hoe gaat het met de zzp’er die nu gebruikmaakt van de ‘foute’ overeenkomsten? Worden die met terugwerkende kracht vervangen?

Genoeg vragen. In de woorden van Wiebes: ‘…we zijn nog te onduidelijk over de nieuwe duidelijkheid…’.

Petitie

Op 18 februari 2016 is een petitie gestart om de voorwaarden die aan een overeenkomst worden gesteld aanzienlijk te vereenvoudigen. Verder zouden alle zzp’ers persoonlijk moeten worden geïnformeerd over de nieuwe wetgeving en de consequenties hiervan en wordt staatssecretaris Wiebes verzocht ervoor te zorgen dat er voor alle branches waarin zzp’ers actief zijn een voorbeeldovereenkomst beschikbaar is. De petitie werd binnen een paar dagen al bij 25.000 keer ondertekend.

Terug naar het nieuwsoverzicht