Een op vijf zzp’ers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

Van de 800.000 zzp’ers heeft ruim een vijfde een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit aandeel is gedaald van 23,4% in 2011 tot 21,9% in 2013. Hoe hoger het inkomen, hoe vaker er premie wordt betaald.

Vaker premie bij hoger inkomen
Zzp’ers betalen het vaakst arbeidsongeschiktheidspremie in de sectoren bouwnijverheid, ‘landbouw, bosbouw en visserij’ en financiële dienstverlening. In de sectoren ‘cultuur, recreatie en overige diensten’, ‘handel, vervoer en horeca’ en ‘verhuur van en handel in onroerend goed’ betalen relatief de minste zzp’ers deze premie. Daarnaast blijkt hoe hoger het inkomen uit het ondernemerschap, hoe vaker er premie betaald wordt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) en lijfrente.

Zelfstandigen met personeel beter verzekerd
Zelfstandigen met personeel (zmp’ers) verzekeren zich vaker tegen arbeidsongeschiktheid dan zzp’ers: in 2013 was bijna 35% van de zmp’ers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, ruim boven het aandeel verzekerde zzp’ers van bijna 22%. Verzekerde zzp’ers droegen 7,0% van hun bruto ondernemersinkomen af aan aov-premie en verzekerde zmp’ers 7,3%. Bij werknemers is dit 8,1% van het brutoloon.

Inkomensdruk betaalde lijfrentepremies relatief laag
In de periode 2011-2013 nam het aandeel zelfstandigen dat lijfrentepremie betaalt als pensioenvoorziening af. In 2013 betaalde bijna 12% van de zzp’ers lijfrentepremie. Met bijna 19% ligt het aandeel bij zelfstandigen met personeel hoger. Bij de premiebetalers was het beslag op het ondernemersinkomen respectievelijk 4,2 en 3,9%. Bij werknemers was het aandeel van de pensioenpremie in het bruto-inkomen 12,4%.

Pensioenvoorziening vooral in vermogen
Zelfstandigen betalen minder premie voor hun pensioenverzekering dan werknemers en doen dat ook minder vaak. Hier staat echter tegenover dat zelfstandigen via lijfrenten eenmalig grote bedragen kunnen inleggen op het moment dat de eigen onderneming wordt verkocht. Een belangrijk deel van hun pensioenvoorziening zit dus verborgen in het vermogen. Zo is begin 2014 het doorsnee vermogen van een zzp’er € 97.000. Voor zmp’ers ligt dit met € 172.000 een stuk hoger. Werknemers hebben beduidend minder vermogen: in doorsnee € 19.000.

Terug naar het nieuwsoverzicht