Handreiking beoordelingskader DBA gepubliceerd

De Belastingdienst heeft de ‘Handreiking beoordelingskader overeenkomsten arbeidsrelaties’ (Handreiking DBA) gepubliceerd. Hierin staan de kaders die de Belastingdienst gebruikt van voorgelegde overeenkomsten: moet de opdrachtgever op grond van deze overeenkomst wel of geen loonheffingen inhouden.

Toezegging

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de publicatie van dit beoordelingskader toegezegd tijdens de parlementaire behandeling van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. De Belastingdienst en UWV hebben in het verleden een gezamenlijk besluit ‘Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking’ uitgebracht. Dat besluit is in heroverweging.

Bronnen

Terug naar het nieuwsoverzicht