Maatregelen verlichting loondoorbetaling bij ziekte

De kosten van een langdurig zieke werknemer zijn veel hoger dan werkgevers inschatten. Minister Asscher heeft een drietal maatregelen in gang gezet bij de Tweede Kamer om de druk wat te verlichten.

  1. Ook werkgevers kunnen, onder bepaalde voorwaarden, een vervroegde IVA-uitkering aanvragen.
  2. De keuze voor inzetten van een tweede spoortraject wordt de keuze van werkgever en werknemer, op basis van advies van de bedrijfsarts. Het UWV toetst dan of het re-intergratieproject volgens plan van aanpak is verlopen. Het wel of niet inzetten van een tweede spoortraject zal hierdoor niet langer kunnen leiden tot een loonsanctie van UWV.
  3. Premiestelling verzuimverzekering moet stabieler. Alle verzekeraars moeten de verzuimverzekering aan gaan bieden op basis van de ‘forward looking’ premiestelling. Hierbij wordt de premie gebaseerd op een schatting van het toekomstige risico met als gevolg een stabielere premie.
Terug naar het nieuwsoverzicht