Pensioen in eigen beheer: wat gaat u doen?

DGA’s krijgen de mogelijkheid om hun pensioenregeling in eigen beheer af te kopen, met een korting van 34,5% op de belastinggrondslag in 2017, 25% in 2018 en 19,5% in 2019. DGA’s die niet willen of kunnen afkopen kunnen gebruik maken van een spaarvariant of het pensioen in eigen beheer premievrij voortzetten. Met Prinsjesdag kunnen we het wetsvoorstel tegemoet zien waarin een en ander geregeld wordt.

De DGA kan de in eigen beheer gehouden pensioenrechten fiscaal geruisloos afstempelen tot op de fiscale waardering. Vervolgens kan het pensioen voor die waarde worden afgekocht. Daarbij krijgt de DGA een korting op de belastingrondslag (van 34,5% in 2017, 25% in 2018 en 19,5% in 2019): de BV moet bij afkoop loonheffing inhouden over het belastbare gedeelte van de afkoopsom. Revisierente is niet verschuldigd.
DGA’s die hun pensioen in eigen beheer niet kunnen of willen afkopen, kunnen kiezen voor de spaarvariant bij uitfasering. Zij kunnen hun pensioenrechten fiscaal geruisloos afstempelen tot de fiscale waarde en die lagere pensioenrechten omzetten in een oudedagverplichting. Na de omzetting kan geen verdere pensioenopbouw in eigen beheer plaatsvinden.

Wat gaat u doen DGA? De korting van 34,5% pakken? Dat is aantrekkelijk, maar de belastingheffing van 52% over de resterende 65,5% van de fiscale waarde van het pensioen in eigen beheer vergt wel een flink liquiditeitsoffer. Is dat geld beschikbaar, of moet u maatregelen nemen om dat tijdig vrij te maken? En wat gaat u doen met het geld dat u netto in privé van uw BV krijgt terzake van de afkoop? In box 3 stoppen, op een spaarrekening tegen minder dan 0,5% rente? Of het nettobedrag weer terug de BV in storten, als werkkapitaal of om te beleggen? Als DGA moet u zich terdege voorbereiden op al deze vragen.

En als uw gescheiden bent, en de verevende pensioenrechten van uw ex ‘bevroren’ in uw BV zitten, moet u ook zijn/haar toestemming hebben voor de uitfasering. En dat kan wel eens lastig worden. Die moet u binnenkort alvast maar eens gaan bellen….

De kwestie op de lange baan schuiven kost veel geld: de korting gaat in 2018 omlaag, van 34,5% naar 25%, en in 2019 is het nog maar 19,5%. Of wordt het ‘dan maar’ een keus voor de OSEB, de spaarvariant in eigen beheer? Ga met ons na wat voor u de beste optie is, in uw situatie gelet op uw gezinssituatie, leeftijd, de liquiditeitspositie van de BV en nog veel meer.

Terug naar het nieuwsoverzicht