Reactie Belastingdienst op conclusie advocaat-generaal Niessen

De Belastingdienst heeft al een massaalbezwaarprocedure lopen bij de Hoge Raad over de vraag of de Belastingdienst uit mag gaan van een forfaitair rendement van 4% op spaartegoeden. Ze reageert daarmee op de vele publiciteit die de conclusie van advocaat-generaal Niessen heeft gekregen.

Massaalbezwaarprocedure loopt al

De massaalbezwaarprocedure bij de Hoge Raad liep al, maar door het advies van advocaat-generaal Niessen, ligt het forfaitair rendement van 4% over spaartegoedn weer onder een extra vergrootglas. Daarom meldt de Belastingdienst als reactie daarop, dat mensen geen bezwaar hoeven te maken tegen aanslagen van inkomstenbelasting over box 3 spaartegoeden, als dat het enige is waarmee ze het niet eens zijn.

Strijd met artikel 1

Advocaat-generaal Niessen heeft op 16 februari zijn conclusie over een procedure waarin het gaat om de vraag of er sprake is van strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (eigendomsrecht) en de fundamentele vrijheden naar de Hoge Raad gestuurd. Deze conclusie kreeg veel publiciteit.

In strijd met eigendomsrecht

De advocaat-generaal is van mening dat de forfaitaire vermogensrendementsheffing willekeurig kan uitwerken en in strijd kan komen met het eigendomsrecht. Hij adviseert de Hoge Raad om de zaak te verwijzen naar een gerechtshof. Het hof zal moeten onderzoeken of in dit specifieke geval de vermogensrendementsheffing buitensporig is. De Hoge Raad is niet verplicht de mening van de advocaat-generaal te volgen, maar kan daar wel rekening mee houden bij het nemen van zijn beslissing.

Terug naar het nieuwsoverzicht