Wiebes: Belastingtelefoon geeft geen casusspecifiek advies

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Kamervragen beantwoord over het onderzoek van de Consumentenbond waaruit bleek dat de Belastingtelefoon wederom een onvoldoende scoorde. Wiebes kan zich niet vinden in het oordeel van de Consumentenbond. ‘Bedacht moet worden dat de Belastingtelefoon informatie geeft en geen casusspecifiek advies.’

 

Kamervragen

Van Weyenberg (D66) stelde naar aanleiding van het onderzoek van de Consumentenbond, waaruit bleek dat de Belastingtelefoon wederom een onvoldoende scoorde, Kamervragen. Hij vroeg toelichting waardoor de Belastingtelefoon volgens het onderzoek alleen maar slechter is gaan functioneren, waarom er geen verbetering is en waardoor er verschil zit in het onderzoek van de Consumentenbond en het onderzoek uitgevoerd door Onderzoeksbureau IPSOS. Over het jaar 2015 werd volgens IPSOS 89% van de vragen naar behoren beantwoord.

 

Verschil in onderzoek

De staatssecretaris is het op verschillende punten niet eens met het onderzoek van de Consumentenbond. Zo legde hij in de Kamerbrief uit dat de wijze waarop de onderzoeken hebben plaatsgevonden geheel verschilde. Zo schrijft hij: ‘De Belastingdienst laat door een externe partij onderzoek doen naar de kwaliteit van de complexe fiscaal- en toeslageninhoudelijke vragen. Sinds 1 januari 2014 doet IPSOS – daarvoor was dat TNS/NIPO – onderzoek naar de kwaliteit van de beantwoording van die vragen. IPSOS voert iedere twee weken een serie zogenaamde mystery calls uit (in 2015 waren dat er 17.000). De vragen die door IPSOS gesteld worden zijn een afspiegeling van de inhoudelijke vragen die burgers stellen. (…) Het onderzoek van de Consumentenbond richt zich op completere en meer casusspecifieke informatie dan waarvoor de Belastingtelefoon bedoeld of geschikt is. De vragen die de Consumentenbond heeft gesteld zijn dermate specialistisch en vatbaar voor verschillende wetsinterpretatie dat dit eerder zaken zijn voor een belastingadviseur.’

 

Belastingtelefoon is voor informatie

Volgens Wiebes zijn de vragen van de Consumentenbond niet representatief voor de vragen die binnenkomen bij de Belastingtelefoon: ‘Het totale belaanbod bij de Belastingtelefoon bestaat voor circa 90% uit status- en procesvragen over belasting- en toeslagenaangelegenheden. Ongeveer 10% van het totale aanbod bestaat uit fiscaal- en toeslageninhoudelijk vragen. De vragen zoals de Consumentenbond die stelt vormen van die 10% maar weer een beperkt deel. Bedacht moet worden dat de Belastingtelefoon informatie geeft en geen casusspecifiek advies.’

Terug naar het nieuwsoverzicht