Administratie

Het nut en doel van het voeren van een goede administratie wordt nogal eens onderschat en ervaren als last en een ‘must’ vanuit wet en regelgeving. Het is echter niet de bedoeling om van uw administratie een geschiedenis boek te maken, het levert u, mits goed en tijdig bijgehouden, informatie waarmee u uw bedrijf kunt besturen.
Wij helpen u graag uw administratie zodanig op te zetten dat u er plezier in krijgt om uw administratie te voeren en op orde te hebben, dat scheelt u eindelijk tijd, energie en op de lange termijn hoofdbrekens. Met een goede administratieve beschikt u tijdig over noodzakelijke financiële informatie waarmee u kunt sturen en bijsturen als dat nodig is.
Bij ons staat eenvoud voorop. Ons uitgangspunt is gebruik te maken van “het boerenverstand” dat heeft tenslotte iedereen. Daarmee proberen we per onderneming en ondernemer eenvoudige hulpmiddelen aan te reiken om uiteindelijk aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen, maar vooral informatie op te leveren die voor uw als ondernemer waardevol en begrijpelijk is.

Fiscale administratie
Veel ondernemers kiezen er voor om de administratie zelf in te voeren in een administratie pakket. En daar is veel voor te zeggen. Op die manier beschikt u tijdig over de nodige financiële informatie en wat u zelf doet bespaart tenslotte geld. Het is wel raadzaam om uw administratie regelmatig door ons te laten beoordelen op een juiste verwerking. Onjuistheden in de boekhouding worden meestal te laat ontdekt, wat vervelende gevolgen kan hebben. Een naheffingsaanslag van de Belastingdienst kan dan ineens werkelijkheid worden.
Ook weten wij uit ervaring dat niet iedere ondernemer voldoende op de hoogte is van de fiscale wet en regelgeving en van mogelijk te behalen belastingvoordelen. Daardoor mist men simpelweg harde contanten.

Zelf doen of uitbesteden?
Een goede opzet en inrichting van uw administratie is van groot belang. De wijze van invoer is uiteindelijk bepalend voor alle informatie die u uit uw administratie kunt halen. Wij weten aan welke eisen in welke situatie de administratie moet voldoen en helpen u graag bij opzetten en inrichten van uw administratie, waardoor de ondernemer op een voor hem zo eenvoudig en gemakkelijk mogelijke manier kan werken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van diverse hulpmiddelen en software, bijvoorbeeld met online boekhouden.
Als de ondernemer liever niet zelf zijn administratie geheel of gedeeltelijk wilt voeren, dan zorgen wij er voor dat de administratie bij ons op kantoor volledig wordt verwerkt. De ondernemer kan er op rekenen dat de administratie goed en zorgvuldig wordt verwerkt en voldoet aan de daaraan gestelde eisen.
Automatisering speelt een belangrijke rol in de wereld van administratie en accountancy. Er is veel software op de markt, om daaruit een voor u optimale keuze te maken is vaak niet eenvoudig. Daar kunnen wij u bij helpen, zowel bij het maken van een juiste keuze van uw software, installatie van de software bij u thuis en uitleg van de software ter plekke. Onze software voorziet in uitwisseling van informatie met nagenoeg elk willekeurig financieel pakket. Omdat wij zelf gebruik maken van de software van Unit 4, is uitwisseling met dit pakket uiteraard zeer eenvoudig en efficiënt. Wij leveren geen software en hebben dus ook geen financieel belang bij welke software dan ook, we zoeken met u naar de voor uw situatie meest geschikte software.

Hieronder een overzicht van veel voorkomende diensten op het gebied van administratie:

  • Inrichten en opzetten van de administratie
  • Verzorgen en/of controleren van uw administratie
  • Mogelijkheden om de boekhouding online te verzorgen